ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2015 Αρ. Πρ. 661 ΣτΕ 2015_661
2014 Αρ. Πρ. 3745 ΣτΕ 2014_3745
2014 Αρ. Πρ. 3668 ΣτΕ 2014_3668
2014 Αρ. Πρ. 2856 ΣτΕ 2014_2856
2014 Αρ. Πρ. 1788 ΣτΕ 2014_1788
2014 Αρ. Πρ. 915 ΣτΕ 2014_915
2014 Αρ. Πρ. 798 ΣτΕ 2014_798
2014 Αρ. Πρ. 787 ΣτΕ 2014_787
2014 Αρ. Πρ. 116 Γν ΝΣΚ 116_2014
2014 Αρ. Πρ. 90 Γν ΝΣΚ 90_2014
2014 Αρ. Πρ. 479 ΔΠρΚαβ 2014_479
2014 Αρ. Πρ. 4515 ΔΠρΠειρ 2014_4515
2014 Αρ. Πρ. 63 ΕλΣυν 2014_63
2014 Αρ. Πρ. 16 ΠΠρΧαλκιδικής 2014_16
2013 Αρ. Πρ. 3213 ΣτΕ 2013_3213
1 2 3 4 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ