ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου
2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022
2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022
2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022
2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020
2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020
2020 Αρ. Πρ. 547 ΣτΕ 547_2020
2020 Αρ. Πρ. 611 ΣτΕ 611_2020
2020 Αρ. Πρ. 3522 ΣτΕ 3522_2020
2020 Αρ. Πρ. 738 ΣτΕ 738-2020
2019 Αρ. Πρ. 488 ΔΠρΚομ 488_2019
2019 Αρ. Πρ. 13333 ΔΠρΑθ 13333_2019
2018 Αρ. Πρ. 2301 ΣτΕ 2301-2018
2017 Αρ. Πρ. 1881 ΣτΕ 1881-2017
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428
1 2 3 16
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ