ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020
2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020
2020 Αρ. Πρ. 547 ΣτΕ 547_2020
2020 Αρ. Πρ. 611 ΣτΕ 611_2020
2020 Αρ. Πρ. 3522 ΣτΕ 3522_2020
2019 Αρ. Πρ. 488 ΔΠρΚομ 488_2019
2019 Αρ. Πρ. 13333 ΔΠρΑθ 13333_2019
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428
2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427
2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773
2016 Αρ. Πρ. 1744 ΣτΕ 1744_2016
2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209
2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626
2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625
2015 Αρ. Πρ. 3624 ΣτΕ 2015_3624
1 2 3 13
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ