ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428
2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427
2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773
2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209
2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626
2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625
2015 Αρ. Πρ. 3624 ΣτΕ 2015_3624
2015 Αρ. Πρ. 3623 ΣτΕ 2015_3623
2015 Αρ. Πρ. 1717 ΣτΕ 2015_1717
2015 Αρ. Πρ. 1464 ΣτΕ 2015_1464
2015 Αρ. Πρ. 1457 ΣτΕ 2015_1457
2015 Αρ. Πρ. 1012 ΣτΕ 2015_1012
2015 Αρ. Πρ. 915 ΣτΕ 2015_915
2015 Αρ. Πρ. 671 ΣτΕ 2015_671
2015 Αρ. Πρ. 665 ΣτΕ 2015_665
1 2 3 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ