ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2012 Αρ. Πρ. 1383 ΣτΕ 2012_1383
2012 Αρ. Πρ. 1066 ΣτΕ 2012_1066
2012 Αρ. Πρ. 1049 ΣτΕ 2012_1049
2012 Αρ. Πρ. 599 ΣτΕ 2012_599
2012 Αρ. Πρ. 463 ΣτΕ 2012_463
2012 Αρ. Πρ. 196 ΣτΕ 2012_196
2012 Αρ. Πρ. 106 ΣτΕ 2012_106
2011 Αρ. Πρ. 4398 ΣτΕ 2011_4398
2011 Αρ. Πρ. 4054 ΣτΕ 2011_4054
2011 Αρ. Πρ. 4053 ΣτΕ 2011_4053
2011 Αρ. Πρ. 3375 ΣτΕ 2011_3375
2011 Αρ. Πρ. 3374 ΣτΕ 2011_3374
2011 Αρ. Πρ. 3224 ΣτΕ 2011_3224
2011 Αρ. Πρ. 3067 ΣτΕ 2011_3067
2011 Αρ. Πρ. 3018 ΣτΕ 2011_3018
1 2 3 4 5 6 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ