ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2011 Αρ. Πρ. 2586 ΣτΕ 2011_2586
2011 Αρ. Πρ. 2585 ΣτΕ 2011_2585
2011 Αρ. Πρ. 2302 ΣτΕ 2011_2302
2011 Αρ. Πρ. 2301 ΣτΕ 2011_2301
2011 Αρ. Πρ. 2296 ΣτΕ 2011_2296
2011 Αρ. Πρ. 2242 ΣτΕ 2011_2242
2011 Αρ. Πρ. 2123 ΣτΕ 2011_2123
2011 Αρ. Πρ. 2054 ΣτΕ 2011_2054
2011 Αρ. Πρ. 49 ΔΠρΗρακλ 2011_49
2011 Αρ. Πρ. 7 ΔΠρΗρακλ 2011_7
2011 Αρ. Πρ. 6 ΔΠρΘεσσαλ 2011_6
2011 Αρ. Πρ. 1 ΔΠρΚομοτ 2011_1
2011 Αρ. Πρ. 7 ΔΠρΛαρ 2011_7
2011 Αρ. Πρ. 117 ΔΠρΠυργ 2011_117
2011 Αρ. Πρ. 53 ΔΠρΠυργ 2011_53
1 3 4 5 6 7 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ