ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2013 Αρ. Πρ. 2140 ΣτΕ 2013_2140
2013 Αρ. Πρ. 1085 ΣτΕ 2013_1085
2013 Αρ. Πρ. 460 ΣτΕ 2013_460
2013 Αρ. Πρ. 40 ΣτΕ 2013_40
2013 Αρ. Πρ. 39 ΣτΕ 2013_39
2013 Αρ. Πρ. 38 ΣτΕ 2013_38
2013 Αρ. Πρ. 37 ΣτΕ 2013_37
2013 Αρ. Πρ. 36 ΣτΕ 2013_36
2013 Αρ. Πρ. 35 ΣτΕ 2013_35
2012 Αρ. Πρ. 150 ΝΣΚ 150-2012
2012 Αρ. Πρ. 470 ΝΣΚ 470-2012
2012 Αρ. Πρ. 2014 ΣτΕ 2014-2012
2012 Αρ. Πρ. 327 ΣτΕ 327-2012
2012 Αρ. Πρ. 4439 ΣτΕ 2012_4439
2012 Αρ. Πρ. 3525 ΣτΕ 2012_3525
1 3 4 5 6 7 17
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ