ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 79060 Δαπάνη για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών Οκτωβρίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1ΠΧ46ΜΤΛ6-ΣΩΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 79044 δαπάνη για τις υπηρεσίες παρακολούθησης των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 27 τις ημέρες διεξαγωγής των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς και τις ημέρες κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι πρόβες για την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΧ346ΜΤΛ6-ΜΥ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 79005 18330η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Πάργας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΔΛ46ΜΤΛ6-Γ2Α | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78987 18098η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2023 Δ.Ζαγορίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΟΝΟ46ΜΤΛ6-ΠΓΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78968 18089η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Θέρμου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Σ2Τ46ΜΤΛ6-ΘΞΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78910 Τροποποίηση της αριθμ. 67236/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΨΠ46ΜΤΛ6-ΗΟΡ) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΗ146ΜΤΛ6-4ΥΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78888 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (52η ΑΘΛΗΤ.)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΒΗ46ΜΤΛ6-ΨΩΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.09.2023 Αρ. Πρ. 41981 18055η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΘΞ846ΜΤΛ6-ΧΧ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78874 Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων με συνολικό ποσό 777.000,00 € από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, για τη λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου και την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας του προσωπικού του.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΣΨ46ΜΤΛ6-ΨΡ1 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78803 18038η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δ. Μουζακίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 999Ξ46ΜΤΛ6-5Ι4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78787 17930η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Πύργου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ψ4646ΜΤΛ6-Ζ4Χ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78797 18073η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63Ζ746ΜΤΛ6-ΑΘΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78782 18076η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΚ946ΜΤΛ6-ΘΔ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78770 18054η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΚΟ46ΜΤΛ6-ΒΑΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.09.2023 Αρ. Πρ. 78766 17926η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2023

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66Ν946ΜΤΛ6-ΓΛΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 1.905
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ