ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.04.2024 Αρ. Πρ. 35182 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Σερρών (Ν. Σερρών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΟ546ΜΤΛ6-3ΗΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.04.2024 Αρ. Πρ. 35181 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Κ5Ν46ΜΤΛ6-5ΩΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

13.04.2024 Αρ. Πρ. 35107 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Ν. Ηλείας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΚΡ46ΜΤΛ6-ΓΑΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35158 δαπάνη για προμήθεια εβδομήντα οκτώ (78) επίπλων γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ. (τ.Εσωτερικών) για το έτος 2024

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΠΖ46ΜΤΛ6-ΞΙΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35156 δαπάνη μετακίνησης της Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκης Κεραμέως και των συνεργατών της κ.κ. Μπούρα Μαρία και Χατζηπουλίδου Μαρία από 13-14/4/2024 στην Φρανκφούρτη και Στουτγκάρδη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΠΒ46ΜΤΛ6-Γ1Ψ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35139 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (29η)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΕΑΣ46ΜΤΛ6-1Κ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35125 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 1.370.000,00€ στον Δήμο Κατερίνης του Νομού Πιερίας έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔ6Γ46ΜΤΛ6-ΧΟ4 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35109 Δαπάνη για την παροχή για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εκλογικού υλικού - μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις μεταφορές του εκλογικού υλικού για τις ανάγκες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΩ646ΜΤΛ6-ΥΟΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 34987 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (Ν. Αττικής) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9ΘΟ46ΜΤΛ6-3ΨΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35086 Δαπάνη για την προμήθεια έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων, με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10%, για τις ανάγκες των επερχόμενων Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΨ2Ν46ΜΤΛ6-ΖΞ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35085 Προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων, με δυνατότητα αύξησης της ποσότητας κατά 10%, για την διεξαγωγή των επικείμενων ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣΞΚ46ΜΤΛ6-8ΤΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35084 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών «ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ» για τις ανάγκες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΚΜΧ46ΜΤΛ6-ΧΙ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35053 δαπάνη μετακίνησης του Γεν. Γραμμ. Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Μπαλέρμπα Αθανάσιου, από 15-16/4/2024 στην Αρχαία Ολυμπία προκειμένου να παρευρεθεί στην Συνεδρίαση της «Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» καθώς και σε προκαθορισμένες συναντήσεις με τους Δημάρχους Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Κ1Ρ46ΜΤΛ6-ΥΗ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35082 Δαπάνη για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ΕΛΤΑ για τη μεταφορά του εκλογικού υλικού για τις ανάγκες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9ΓΧ46ΜΤΛ6-ΨΤ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.04.2024 Αρ. Πρ. 35080 Ένταξη Πράξης του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Ν. Πιερίας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΘ946ΜΤΛ6-Ο63 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 2 3 2.075
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ