ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 1992 Ανάκληση δέσμευσης λόγω λήξης οικονομικού έτους 202.2120102001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΦ4Κ46ΜΤΛ6-Γ61 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 1989 Ανάκληση δέσμευσης λόγω λήξης οικονομικού έτους 202.2120103001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63Β046ΜΤΛ6-0ΔΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 1986 Ανάκληση δέσμευσης λόγω λήξης οικονομικού έτους 202.2120115001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤΗ346ΜΤΛ6-Φ5Θ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 1981 Ανάκληση δέσμευσης λόγω λήξης οικονομικού έτους 202.2120201001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΕΛ46ΜΤΛ6-Ρ7Ψ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 1979 Ανάκληση λόγω λήξης οικονομικού έτους 202.2120206001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΘΣ46ΜΤΛ6-8ΓΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 1970 Ανάκληση λόγω λήξης οικονομικού έτους 202.2120207001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΤΧ46ΜΤΛ6-ΓΨ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2139 Χρηματοδότηση των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων και Μινώα Πεδιάδας του Ν. Ηρακλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΛΝ346ΜΤΛ6-ΧΚΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2130 Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2115 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ληξουρίου (Ν. Κεφαλληνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙ «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖΦ746ΜΤΛ6-Η17 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2106 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση Πράξης του Δήμου Αλμυρού του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1Ι946ΜΤΛ6-69Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2012 Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης μιας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή επί θητεία στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑ4Υ46ΜΤΛ6-3ΓΗ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 89761 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω06Ζ46ΜΤΛ6-2Κ6 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 96334 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΘΈΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μ.ΒΟΡΙΔΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΗΘ46ΜΤΛ6-ΘΟΥ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2260 Ανάκληση δέσμευσης 206.2420903001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΕΟ46ΜΤΛ6-9ΔΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14.01.2022 Αρ. Πρ. 2258 Ανάκληση δέσμευσης 206.2420901001

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ζ1946ΜΤΛ6-ΤΨΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1 2 3 1,476
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ