ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81955 Συμπληρωματική δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης του προσωπικού ασφαλείας κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Αχνούλα Αριστείδη, Παγώνη Νικόλαο, και Τσιρόγκα Ανδρέα, από 2/12/2022 έως 4/12/2022, όπου συνόδευσαν τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Μαυρουδή Βορίδη στους Δήμους Βόρειας Κ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΦ546ΜΤΛ6-ΒΚΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81903 Συμπληρωματική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Αχνούλα Αριστείδη, Παγώνη Νικόλαο, και Τσιρόγκα Ανδρέα, από 2/12/2022 έως 4/12/2022, όπου συνόδευσαν τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Μαυρουδή Βορίδη στους Δήμους Βόρειας Κ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΡ846ΜΤΛ6-Ψ71 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81887 Δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στους συνεργάτες, την προσωπική ασφάλεια και οδηγούς, οι οποίοι είναι διορισμένοι, αποσπασμένοι ή με διάθεση στα ιδιαίτερα γραφεία Υπουργού, Αν. Υπο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 638Χ46ΜΤΛ6-4ΣΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81699 Δαπάνη μετακίνησης του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας κ. Μπαλέρμπα Αθανάσιου, της κ.Καρακώστα Κωνσταντίνας διευθύντριας του γραφείου του Γεν. Γραμματέα, στη Θεσσαλονίκη όπου θα συμμετέχουν σε ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο στο Α.Π.Θ. για θέματα Ιθαγένειας και για

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΦΡ46ΜΤΛ6-ΤΨΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81675 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της συνεργάτιδας του Αν. Υπουργού κ. Μπάτζιου Μαρίας, σε αυθημερόν μετακίνηση, στις 5/12/2022, στην Τρίπολη, ώστε να συνοδεύσει ο Αν. Υπουργός τον Πρωθυπουργό στην Τρίπολη.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΔΤ46ΜΤΛ6-ΗΗΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81655 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, του προσωπικού ασφαλείας του Αν.Υπουργού κ.κ. Νικολαίδη Ηρακλή και Τηγάνη Σπυρίδωνα οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν σε αυθημερόν μετακίνηση στις 5/12/2022, στην Τρίπολη, ώστε να συνοδεύσει ο Αν. Υπουργός τον Πρωθυπουργό στην Τρί

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΝΩ46ΜΤΛ6-2Χ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81739 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 896.024,72€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ζ7Τ46ΜΤΛ6-7ΗΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81950 1η κατανομή χρηματοδότησης της ΣΑΕ 355/2 έτους 2022 (Τύπος 1).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΗΥΝ46ΜΤΛ6-2Γ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81657 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βισαλτίας (Ν. Σερρών) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΑΓΛ46ΜΤΛ6-ΜΞΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81655 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ15Δ46ΜΤΛ6-55Κ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81948 «Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Δράμας και της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄PEHKAΠ A.E.΄΄»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑ4446ΜΤΛ6-ΦΣΓ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81947 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής Αριάδνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» με το διακριτικό τίτλο «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 97Τ246ΜΤΛ6-ΗΑΑ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81941 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής Αριάδνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» με το διακριτικό τίτλο «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ0346ΜΤΛ6-ΞΘΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81666 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΠ546ΜΤΛ6-ΜΞ5 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

05.12.2022 Αρ. Πρ. 81656 Β Τροποποίηση της υπ. αρ. 833/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Ξ46ΜΤΛ6-ΠΔ6) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΤΖ46ΜΤΛ6-9ΗΣ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

1 2 3 1.707
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ