ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Δικαστικά Γραφεία Κορίνθου, Καβάλας και Κομοτηνής του ΝΣΚ. 13.11.2019

PDF | Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Δικαστικά Γραφεία Κορίνθου, Καβάλας και Κομοτηνής του ΝΣΚ.

Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής 20.05.2019

Aνακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής Continue Reading Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών 26.10.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών Continue Reading Μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών

Μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) 16.06.2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) Continue Reading Μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.)

Αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 09.06.2017

Ανακοίνωση –Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Continue Reading Αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών 30.05.2017

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών Continue Reading Μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών

Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 06.04.2017

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας Continue Reading Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις υπαλλήλων 22.03.2017

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις  υπαλλήλων Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις υπαλλήλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετατάξεις υπαλλήλων 22.03.2017

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετατάξεις  υπαλλήλων Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετατάξεις υπαλλήλων

Mετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 15.03.2017

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9-02-2007) Continue Reading Mετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 15.03.2017

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9-02-2007). Continue Reading Μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) 15.03.2017

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), με μετατάξεις  υπαλλήλων Continue Reading Μετατάξεις υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) 15.03.2017

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)  με μετατάξεις  υπαλλήλων Continue Reading Μετατάξεις υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15.03.2017

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μετατάξεις  υπαλλήλων Continue Reading Μετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μετατάξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών 15.03.2017

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με μετατάξεις  υπαλλήλων Continue Reading Μετατάξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Περισσότερα