ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Αποστολή στοιχείων επί της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007 («Υπαλληλικός Κώδικας») όπως ισχύει 09.03.2023

XLS | PDF | Αποστολή στοιχείων επί της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007 («Υπαλληλικός Κώδικας») όπως ισχύει

Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων 18.07.2019

Αρχείο παρακολούθησης διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων