ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις υπαλλήλων

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις  υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1568/14.3.2017 Ανακοίνωσης-πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΨΒΔΟΞΑ0-24Ε