ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο 06.09.2019

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) υπαλλήλων Continue Reading Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Μετάταξη στο Ελεγκ.Συν. ενός (1) Υπαλλήλου του Κλάδου Δικ.Υπαλλ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων 06.09.2019

PDF | Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη στο Ελεγκ.Συν. ενός (1) Υπαλλήλου του Κλάδου Δικ.Υπαλλ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων

Μετάταξη (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής 20.05.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 31921/15.05.2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6ΕΩ4ΚΩ3-0ΩΤ.

Απόσπαση Υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης 16.05.2019

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για την Απόσπαση Υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: οικ. 7716/07.05.2019 Πρόσκλησης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής (ΑΔΑ):6Ι43ΟΡΡ6-541

Μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 05.04.2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Continue Reading Μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού 20.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Continue Reading Μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 12.03.2019

Συμπληρωματική Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Continue Reading Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 06.03.2019

Aνακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Continue Reading Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 05.03.2019

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αποσπάσεις και Μετατάξεις στην Ανώτατη Εκκλ/κή Ακαδημία Αθήνας 06.11.2018

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας (ΑΕΑΑ) καλεί μόνιμους υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλουν αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξή τους στην ΑΕΑΑ, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου κινητικότητας (http://www.apografi.gov.gr)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο 18.06.2018

DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου 06.09.2017

Ανακοίνωση -Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου

Continue Reading Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου

Mετάταξη υπάλληλου στο Δημοτικό Λιμενικό Χίου , Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Χίου 09.08.2017

Ορθή Επανάληψη - Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπάλληλου στο Δημοτικό Λιμενικό Χίου , Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Χίου.

Continue Reading Mετάταξη υπάλληλου στο Δημοτικό Λιμενικό Χίου , Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Χίου

Μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 03.08.2017

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Continue Reading Μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 27.07.2017

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Continue Reading Μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Περισσότερα