ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΑΘΣ46Ψ8ΝΣ-Ζ13.