ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) 27.06.2022

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινή Επιχείρηση για Kαθαρό Yδρογόνο (CleanH2JU) 20.06.2022

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινή Επιχείρηση για Kαθαρό Yδρογόνο (CleanH2JU)

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 17.06.2022

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2022 ΓΙΑ TH ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. 09.06.2022

PDF | ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2022 ΓΙΑ TH ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 07.06.2022

PDF | ZIP | Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 07.06.2022

PDF | ZIP | Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX 02.06.2022

PDF | ZIP | Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι (20) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών 31.05.2022

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι (20) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ 25.05.2022

PDF | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24.05.2022

PDF | ZIP | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περισσότερα