ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 70 του Ν. 4368/2016 05.12.2019

PDF |DOC Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 70 του Ν. 4368/2016

Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) 28.11.2019

PDF | Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ( ΕΑΔ) με έδρα το Ρέθυμνο 26.11.2019

PDF | Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ( ΕΑΔ) με έδρα το Ρέθυμνο

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 14.11.2019

PDF | Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Προκήρυξη για τη στελέχωση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) 13.11.2019

PDF | Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 08.11.2019

PDF | Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Aνακοίνωση – πρόσκληση για την κάλυψη με απόσπαση τριάντα μίας (31) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ. 05.11.2019

PDF | DOC | Aνακοίνωση - πρόσκληση για την κάλυψη με απόσπαση τριάντα μίας (31) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 17263/31-10-2019 Ανακοίνωσης…

Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) 05.11.2019

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: οικ. 17263/31.10.2019  Προκήρυξης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω1ΙΠ46ΜΙ0Φ-Μ34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατά παρέκκλιση απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων στο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές 05.11.2019

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατά παρέκκλιση απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων στο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 16802/25.10.2019 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για αποσπάσεις έξι (6)…

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24.09.2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης 19.09.2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης Continue Reading Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Παράταση Παραλαβής Αιτήσεων για Στελέχωση του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών 06.09.2019

PDF | Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων για Στελέχωση του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών 20.09.2019 Continue Reading Παράταση Παραλαβής Αιτήσεων για Στελέχωση του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ 03.09.2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ Continue Reading Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών 29.08.2019

Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών Continue Reading Στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Kοινοπραξία SESAR (SJU) 19.08.2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Kοινοπραξία SESAR (SJU) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/526 /21696/05-07-2019 (ΑΔΑ: 99ΔΘ465ΧΘΨ-Θ3Υ) Continue Reading Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Kοινοπραξία SESAR (SJU)

Περισσότερα