ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 07.12.2023

PDF | ZIP | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης 23.11.2023

PDF | PDF | PDF | Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 30.10.2023

PDF | ZIP | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Α. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 24.10.2023

PDF | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Α. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 18.10.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) 18.10.2023

PDF | ZIP | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11.10.2023

PDF | ZIP | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 04.10.2023

PDF | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ 29.09.2023

PDF | Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου- ΕΕΔΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.) 22.09.2023

PDF | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.)

Περισσότερα