ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2023 02.08.2023

PDF | DOC | XLS | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2023

Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2022 20.06.2022

PDF | DOC | XLS | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2022

Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021 16.06.2021

PDF | DOC | XLS | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021

Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2020 30.06.2020

PDF | Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης | Νέο Μητρώο | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2020

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2018 26.06.2018

PDF | DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης PDF | DOC| XLSX*| Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2018 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2018

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2017 15.06.2017

PDF | DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης PDF | DOC| XLSX*| Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2017 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2017

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2016 13.05.2016

PDF | DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» 2016 PDF | DOC | XLSX* | Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2016 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2016

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015 17.09.2015

PDF| DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» 2015 PDF| DOC | XLSX* | Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2014 26.06.2014

PDF| DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2014 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2014

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων 2013 24.04.2013

DOC | PDF | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2013 Continue Reading Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων 2013

Περισσότερα