ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07.02.2024

XLS | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας για Υπαλλήλους και Υπηρεσίες Προσωπικού 11.01.2024

PDF | Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας για Υπαλλήλους και Υπηρεσίες Προσωπικού

Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 11.01.2024

PDF | Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο