ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 11.6.2024 11.06.2024

XLS | Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 11.6.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας των Υπουργείων 16.05.2024

PDF | DOC | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας των Υπουργείων

Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 8.5.2024 09.05.2024

XLS | Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 8.5.2024

Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία ελέγχου αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο 23.04.2024

PDF | Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία ελέγχου αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο

Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 8.4.2024 09.04.2024

XLS | Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 8.4.2024

Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 7.3.2024 08.03.2024

XLS | Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας 7.3.2024

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07.02.2024

XLS | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας για Υπαλλήλους και Υπηρεσίες Προσωπικού 11.01.2024

PDF | Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας για Υπαλλήλους και Υπηρεσίες Προσωπικού

Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 11.01.2024

PDF | Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο