ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την υλοποίηση του Α’ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019 02.12.2019

Σε συνέχεια ανάρτησης των αιτημάτων των φορέων που εγκρίθηκαν από την ΚΕΚ για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, παρατίθενται με την παρούσα βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους  ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.

Καθορισμός του τύπου, της δομής και του περιεχομένου του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για τη διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου 28.11.2019

PDF | DOC | Καθορισμός του τύπου, της δομής και του περιεχομένου του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για τη διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου

Διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών 27.11.2019

PDF | DOC | Διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών

Οριστικοί Πίνακες Μεταφοράς Προσωπικού ΕΒΖ ΑΕ 04.07.2019

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας διάθεσης προσωπικού της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., κατ’εφαρμογή του αρ.23 του ν. 4587/2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμπληρωματική εγκύκλιος περί αναστολής προσλήψεων 27.06.2019

PDF | DOC | Συμπληρωματική εγκύκλιος περί αναστολής προσλήψεων

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433/14-6-2019 εγκυκλίου μας και με αφορμή την υποβολή προφορικών και εγγράφων ερωτημάτων υπηρεσιών, κυρίως των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων περί αναστολής προσλήψεων και προς αποφυγήν διαφορετικών…

Βουλευτικές Εκλογές 2019 18.06.2019

PDF | DOC | Βουλευτικές Εκλογές 2019 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Η απαγόρευση των διορισμών/προσλήψεων και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται, σε πάγια βάση, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και…

Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση 28.05.2019

PDF | Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση

Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές 2019 20.05.2019

PDF | DOC | Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές 2019 Σχετ.: α) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/101/οικ.18066/8.5.2019, ΑΔΑ: ΨΕΖΦ465ΧΘΨ-Ξ5Υ) εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι την 18η/5/2019 πραγματοποιήθηκε από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, η…

Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος 08.05.2019

PDF | DOC | Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ) Ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών, που θα διεξαχθούν στη Χώρα μας την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και σε συνέχεια…

Μεταφορά Προσωπικού από την ΕΛΒΟ ΑΒΕ 25.04.2019

Οριστικοί Πίνακες Μεταφοράς Προσωπικού από την ΕΛΒΟ ΑΒΕ ΠΕ |ΤΕ| ΔΕ| ΥΕ ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | ΥΕ

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών 17.04.2019

PDF | DOC | Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών

Ενόψει των επικείμενων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, που θα διεξαχθούν στη Χώρα μας, αρχικώς, την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, καθώς και των Ευρωεκλογών, σας πληροφορούμε τα…

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 05.04.2019

PDF | DOC | Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου

Σε συνέχεια ερωτημάτων υπηρεσιών, αιτημάτων υπαλλήλων και συλλογικών φορέων, αλλά και παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών και στην εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου…

Έναρξη Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019 28.03.2019

PDF | Έναρξη Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει 26.03.2019

PDF | DOC | Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 4549/01/05-03-2019 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.-Γραφείο Προέδρου

Εν όψει της εν εξελίξει διαδικασίας επιλογής των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων των Υπουργείων και λαμβάνοντας υπόψη το…

Εγκύκλιος Νόμου 4590/2019 Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π. ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις 15.03.2019

PDF | DOC | Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 17 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες…

Περισσότερα