ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18.07.2024

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύουν 17.07.2024

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύουν

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει 17.07.2024

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16.07.2024

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης Eθνικού Eμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 15.07.2024

PDF | ZIP |Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης Eθνικού Eμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης 15.07.2024

PDF | PDF | Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης 12.07.2024

PDF | PDF | Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Ευρωπαίου Επόπτη/ Ευρωπαίας Επόπτριας Προστασίας Δεδομένων (EDPS)-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 12.07.2024

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Ευρωπαίου Επόπτη/ Ευρωπαίας Επόπτριας Προστασίας Δεδομένων (EDPS)-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025 11.07.2024

PDF | XLS | XLS | Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 10.07.2024

PDF | PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Περισσότερα