ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 03.06.2023

PDF | ZIP | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX 25.05.2023

PDF | ZIP | Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 24.05.2023

PDF | PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX 24.05.2023

PDF | ZIP | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 24.05.2023

PDF | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 17.05.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης 17.05.2023

PDF | PDF | Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Ανωτάτων Σπουδών του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών 10.05.2023

PDF | PDF | Προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Ανωτάτων Σπουδών του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) 10.05.2023

PDF | ZIP | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 05.05.2023

PDF | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Περισσότερα