ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 30.11.2023

PDF | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 30.11.2023

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης 23.11.2023

PDF | PDF | PDF | Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17.11.2023

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 09.11.2023

PDF | PDF | Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 09.11.2023

PDF | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) 06.11.2023

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 31.10.2023

PDF | PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 30.10.2023

PDF | ZIP | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 30.10.2023

PDF | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περισσότερα