ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους 30.05.2019

PDF | Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους Continue Reading Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Προκήρυξη για την επιλογή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 15.02.2019

PDF | Απόφαση - Προκήρυξη αριθ.1ΣΑΔ/2019 για την επιλογή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Continue Reading Προκήρυξη για την επιλογή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) 05.02.2019

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 29.01.2019

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 29.01.2019

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 24.01.2019

PDF Προκήρυξη πλήρωσης θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 23.01.2019

PDF Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 23.01.2019

PDF Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) 14.01.2019

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 12.12.2018

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Continue Reading Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάρτηση Αναμορφωμένων Πινάκων Κατάταξης 08.11.2018

PDF | DOC | Ανάρτηση Αναμορφωμένων Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης Πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Continue Reading Ανάρτηση Αναμορφωμένων Πινάκων Κατάταξης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου 08.11.2018

PDF| Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει Continue Reading Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου

Πίνακες Κατάταξης Θέσεων Ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης 01.11.2018

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.21007/12-6-2018 (ορθή επανάληψη 13-6-2018) Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των…

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 30.08.2018

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 15.06.2018

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα