ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 21 Απρίλιος 2021
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) νέας θέσης καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης 20.04.2021

PDF | Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) νέας θέσης καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει 22.03.2021

PDF |  Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α)Αγροτικής Ανάπτυξης, β)Γεωργίας, γ)Κτηνιατρικής, δ)Αλιείας, ε)Τροφίμων και στ)Αποκεντρωμένων Δομών, κατ 7 εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει 22.03.2021

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α)Αγροτικής Ανάπτυξης, β)Γεωργίας, γ)Κτηνιατρικής, δ)Αλιείας, ε)Τροφίμων και στ)Αποκεντρωμένων Δομών, κατ 7 εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. 22.03.2021

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Δημοσίευση για την πλήρωση μίας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 09.03.2021

PDF | Δημοσίευση για την πλήρωση μίας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας 22.02.2021

PDF | Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας 17.02.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας»

Αποκλειστικά για λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αιτήσεις υποψηφιότητας που θα κατατεθούν μετά το πέρας της προβλεπόμενης καταληκτικής προθεσμίας (17/2/2021) στο πλαίσιο της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35Α.1/1/9034/28.1.2021, ΑΔΑ ΨΧΝΨ46ΜΤΛ6-7Λ5, Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, θα γίνουν αποδεκτές…

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 09.02.2021

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 28.01.2021

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει 28.01.2021

PDF | ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Περισσότερα