ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων έκτακτων υπαλλήλων Ιατρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 15.09.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων έκτακτων υπαλλήλων Ιατρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) 01.09.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση «Παγκόσμια Υγεία», Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκών και αναπτσσόμενων χωρών στον τομέα των κλινικών δοκιμών (Global Health EDCTP3 Joint Undertaking) 01.09.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση «Παγκόσμια Υγεία», Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκών και αναπτσσόμενων χωρών στον τομέα των κλινικών δοκιμών (Global Health EDCTP3 Joint Undertaking)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) 22.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) 22.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) 18.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX 18.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) 18.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX 09.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 09.08.2023

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Περισσότερα