ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 20.01.2022

PDF | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 20.01.2022

PDF | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20.01.2022

PDF | ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (SRB) 18.01.2022

PDF | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (SRB)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 18.01.2022

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 18.01.2022

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 18.01.2022

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.01.2022

PDF | PDF | PDF | ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12.01.2022

PDF | ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 12.01.2022

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Περισσότερα