ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 27.02.2024

PDF | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) 23.02.2024

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) 21.02.2024

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 21.02.2024

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 21.02.2024

PDF  |  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Έκδοση απόφασης κατανομής 16.02.2024

PDF | Έκδοση απόφασης κατανομής

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης 16.02.2024

PDF | Έκδοση διαπιστωτικής πράξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 07.02.2024

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 31.01.2024

PDF | ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23.01.2024

PDF | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περισσότερα