ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 14 Δεκέμβριος 2019

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Θεσμικό πλαίσιο – Χρήσιμα έγγραφα

Υ.Α. 31293/2019 [Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)]
Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]
Εγκύκλιος 9/2019 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018
Εγκύκλιος 28/2018 (θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών)
Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης
Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Βεβαιώσεις Δημοτολογίου

Εκπαιδευτικό υλικό

Μέσα από κάθε κατηγορία συχνών ερωτήσεων μπορείτε να στέλνετε νέο ερώτημα με email στο mpsupport@ypes.gr στο οποίο καταχωρείται αυτόματα το θέμα με βάση την κατηγορία από την οποία γίνεται η αποστολή. Η αποστολή των ερωτημάτων με αυτόν τον τρόπο συντομεύει τον χρόνο απάντησής τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης για επιχειρησιακές διαδικασίες, για τεχνικά θέματα και τη λειτουργία της εφαρμογής Μητρώο Πολιτών είναι: 2131361550