ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2011 Αρ. Πρ. 44 ΔΠρΠυργ 2011_44
2011 Αρ. Πρ. 36 ΔΠρΠυργ 2011_36
2011 Αρ. Πρ. 35 ΔΠρΠυργ 2011_35
2011 Αρ. Πρ. 1 ΔΠρΤρικ 2011_1
2010 Αρ. Πρ. 1667 ΣτΕ 2010_1667
2010 Αρ. Πρ. 897 ΣτΕ 2010_897
2010 Αρ. Πρ. 819 ΣτΕ 2010_819
2010 Αρ. Πρ. 350 ΔΠρΠυργ 2010_350
2009 Αρ. Πρ. 3685 ΣτΕ 2009_3685
2009 Αρ. Πρ. 1920 ΣτΕ 2009_1920
2009 Αρ. Πρ. 610 ΣτΕ 2009_610
2008 Αρ. Πρ. 3096 ΣτΕ 2008_3096
2008 Αρ. Πρ. 2476 ΣτΕ 2008_2476
2008 Αρ. Πρ. 2377 ΣτΕ 2008_2377
2008 Αρ. Πρ. 1454 ΣτΕ 2008_1454
1 4 5 6 7 8 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ