ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Παράρτημα Τροπολογιών-Προσθηκών COVID-19


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)
PDF | DOC | Παράρτημα Τροπολογιών-Προσθηκών COVID-19