ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Παράρτημα Τροπολογιών-Προσθηκών COVID-19


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

PDF | DOC | Παράρτημα Τροπολογιών-Προσθηκών COVID-19