ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και συντάσσονται στην αλλοδαπή, καθώς και την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών.

Συγκεκριμένα το Ειδικό Ληξιαρχείο ασχολείται με:
1. Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων, μετά τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των δημοτολογίων.
5. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των μητρώων αρρένων.
6. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση μέσω ΚΕΠ των ενδιαφερομένων.

Γεννήσεις

Γάμοι

Θάνατοι

Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα

  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ στον 5ο όροφο κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του κοινού. Χωρίς σειρά προτεραιότητας.

Α. Ώρες λειτουργίας για το κοινό: 8:30 – 12:00 και μέχρι 60 νούμερα.

Παρασκευή κλειστά για το κοινό.

Β. Ώρες λειτουργίας για τους δικηγόρους 8:30 – 12:00

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή δίνονται μόνο πληροφορίες στους δικηγόρους.  (Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ)

Τηλ. Γραμματείας: 213 1522523, 2131522515

Τηλ. Εισηγητών: 213 152 2502, 05, 13, 16, 17,18, 29

Τηλ. Προϊσταμένης Τμήματος: 213152 2519

Φαξ: 210 3225664