ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Βιβλιοθήκη

ΙΔΡΥΣΗ

Η Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ιδρύθηκε το 1939 με το Β.Δ. 48/23.3.1939. Υπάγεται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου και στεγάζεται στο κτίριο επί της Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, στον 5ο όροφο, γραφεία 514-515.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύρια λειτουργία της Βιβλιοθήκης είναι η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου με άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων,αναπαραγωγή εγγράφων ή δανεισμό.

Καλύπτει κυρίως θέματα δικαίου, νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την αυτοδιοίκηση και τις εκλογές.

Πρόσβαση σε αυτή έχουν όλοι οι πολίτες. Η μελέτη του υλικού επιτρέπεται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Υπάρχει η δυνατότητα φωτοτύπισης του υλικού, όμως η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το κοινό.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άννα Αργυριάδη και Κων/νος Γεωργιάδης
Τηλ. 213 136 4000
Email: library@ypes.gr
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, Τ.Κ. 101 83
5ος όροφος, γραφείο 514-515