ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.07.2019 Αρ. Πρ. 54689 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (Ν. Ηλείας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω601465ΧΘ7-ΠΡΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.07.2019 Αρ. Πρ. 54690 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πηνειού (Ν. Ηλείας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΕΡ465ΧΘ7-Ρ44 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.07.2019 Αρ. Πρ. 54561 344η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019, Δ. Σπετσών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Γ6Φ465ΧΘ7-1ΑΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.07.2019 Αρ. Πρ. 54542 443η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΘΩ465ΧΘ7-Φ6Π | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.07.2019 Αρ. Πρ. 54538 471η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δήμου Ακτιου Βόνιτσας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Α5Ν465ΧΘ7-ΤΣΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.07.2019 Αρ. Πρ. 54532 452η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δήμου Θέρμου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΦΔ465ΧΘ7-ΩΒΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.07.2019 Αρ. Πρ. 53553 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ , ΑΠΟ 10/7/2019, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΝΠ465ΧΘ7-ΗΘΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54505 442η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΘΚ465ΧΘ7-14Ε | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54493 453η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔ18465ΧΘ7-ΨΣΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54489 454η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΑΥ465ΧΘ7-Τ6Σ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54373 458η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΘΔ465ΧΘ7-ΟΗ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54371 459η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δήμου Κιλελέρ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙ0Υ465ΧΘ7-ΟΜΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54362 461η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Δ. Ρήγα Φεραίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Λ8Β465ΧΘ7-Ω4Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

18.07.2019 Αρ. Πρ. 54256 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Καλαμαριάς (Ν.Θεσσαλονίκης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΓΠΞ465ΧΘ7-ΙΓΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17.07.2019 Αρ. Πρ. 54165 439η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω34Θ465ΧΘ7-ΙΙΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 2 3 745
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ