ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

12.06.2024 Αρ. Πρ. 43249 Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής για το έτος 2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46ΜΤΛ6-ΕΚΤ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 43249 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12.06.2024 Αρ. Πρ. 47256 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, εξόδων κίνησης και διανυκτέρευσης για τη μετακίνηση της Ειδικής Γραμματέως για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς Μ. Δημοπούλου και του συνεργάτη της Ε. Μανταφούνη, για να επισκεπτούν τα Δημοτικά Καταφύγια Ιωαννίνων και Άρτας και για συνάντηση με το Δήμαρχο Αρταίων, από 11.06.24 έως 12.06.24

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΜΨΟ46ΜΤΛ6-ΠΑ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12.06.2024 Αρ. Πρ. 47193 9514η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024 (MIS 5218381) Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 2023ΝΑ25500031 - ΦΡΕΑΤΙΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΗ346ΜΤΛ6-09Ω | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.06.2024 Αρ. Πρ. 47189 9512η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355 έτους 2024 (MIS 5200112) Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - 2022ΝΑ35500017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΡΘΞ46ΜΤΛ6-ΙΕΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.06.2024 Αρ. Πρ. 47182 9511η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024 (MIS 5168277) Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 2022ΝΑ25500000

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛ7Α46ΜΤΛ6-ΖΞ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

12.06.2024 Αρ. Πρ. 46697 Ανακοίνωση απόφασης σύστασης συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής που αφορούν στην «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, παρακολούθησης και διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΑΙ46ΜΤΛ6-70Θ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47125 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Αλοννήσου (Ν. Μαγνησίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (48η)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ3Σ46ΜΤΛ6-ΟΝΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47124 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Δίου - Ολύμπου (Ν. Πιερίας) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΛΑΗΟ46ΜΤΛ6-Υ5Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47123 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (Ν. Εύβοιας) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ε4ΡΗ46ΜΤΛ6-ΥΓ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

11.06.2024 Αρ. Πρ. 46639 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τριφυλίας (Ν. Μεσσηνίας) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΟΧ46ΜΤΛ6-6Δ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47106 Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή για έργο ΣΑΝΑ 255 Δ. ΛΟΚΡΩΝ - 2023ΝΑ25500192

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΛΘΧ46ΜΤΛ6-ΦΘΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47050 δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης λόγω μετακίνησης εκτός έδρας, του Προϊσταμένου του Τμήματος Στατιστικών και Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας, κ. Σταύρου Πιοτόπουλου, από 17- 20/6/2024 στη Γενεύη προκειμένου να παραστεί στη διάσκεψη της Ομάδας εργασίας Τεχνολογίας του δικτύου IGC

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Π3Η46ΜΤΛ6-0ΩΚ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47023 δαπάνη εξόδων κίνησης λόγω μετακίνησης εκτός έδρας, του Προϊσταμένου του Τμήματος Στατιστικών και Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας, κ. Σταύρου Πιοτόπουλου, από 17- 20/6/2024 στη Γενεύη προκειμένου να παραστεί στη διάσκεψη της Ομάδας εργασίας Τεχνολογίας του δικτύου IGC

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΑ246ΜΤΛ6-ΑΣ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47007 8423η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2024 Δ. Ανατολ. Σάμου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Ι446ΜΤΛ6-ΕΚ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

11.06.2024 Αρ. Πρ. 47012 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης λόγω μετακίνησης εκτός έδρας, του Προϊσταμένου του Τμήματος Στατιστικών και Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας, κ. Σταύρου Πιοτόπουλου, από 17- 20/6/2024 στη Γενεύη προκειμένου να παραστεί στη διάσκεψη της Ομάδας εργασίας Τεχνολογίας του δικτύου IGC

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΛΡ46ΜΤΛ6-373 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2 3 2.119
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ