ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Απρίλιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30817 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Μαρκοπούλου, Mεσογαίας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 690746ΜΤΛ6-520 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30788 : 2622 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Δ. Φαρσάλων ΙΑΝΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΕΕ46ΜΤΛ6-ΠΓΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30777 H 2618η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Περιφέρεια Θεσσαλίας ΙΑΝΟΣ ΠΕ Τρικάλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖΥ246ΜΤΛ6-ΜΩΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30985 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖΛΟ46ΜΤΛ6-ΝΛΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30849 :2652η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Καμένων Βούρλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚ4Γ46ΜΤΛ6-ΜΧ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30832 2643η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Ηράκλειας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΨΡ46ΜΤΛ6-ΙΕΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30828 2636η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021,Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 94Α946ΜΤΛ6-ΡΘΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30824 :2635η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Μακρακώμης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω07Κ46ΜΤΛ6-ΝΩ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30816 2605η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021,ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ54346ΜΤΛ6-ΕΝ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21.04.2021 Αρ. Πρ. 30813 2603η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Άρτας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ80Ι46ΜΤΛ6-Ο6Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30513 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.159.682,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΦΜ46ΜΤΛ6-26Ε | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30604 Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2001ΣΕ05500002

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΣΤ46ΜΤΛ6-Θ1Ε | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 29756 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Ιεράπετρας (Ν. Λασιθίου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΙΕ46ΜΤΛ6-Ε1Ξ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30502 2637η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣ6Α46ΜΤΛ6-ΚΓ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30159 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΡ646ΜΤΛ6-Η7Φ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1 2 3 1,273
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ