ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6676 δαπάνη κατασκευαστικών εργασιών νέου επίπλου εξυπηρέτησης κοινού για τα γραφεία του Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠΕΣ, επί της Ευαγγελιστρίας 2, 5ο όροφο όπου αναμένεται να μεταφερθούν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧ1Α46ΜΤΛ6-ΡΩ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6599 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λαυρεωτικής του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠ8Κ46ΜΤΛ6-ΣΒ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6561 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων - Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝ3Β46ΜΤΛ6-Φ1Ξ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 4170/19.01.2023 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, δύο (2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΖΦ46ΜΤΛ6-ΖΑΩ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6745 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ναυπλιέων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων - Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΦΨ46ΜΤΛ6-2ΡΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6740 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Θερμαϊκού του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΜ646ΜΤΛ6-ΛΚ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6736 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Φιλιατών του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΘΗΡ46ΜΤΛ6-ΠΙΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 6735 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΥΛ46ΜΤΛ6-Ψ28 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.01.2023 Αρ. Πρ. 7615 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ερέτριας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων - Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝΧΞ46ΜΤΛ6-ΤΨ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

26.01.2023 Αρ. Πρ. 6169 Δαπάνη για την μελέτη, την υλοποίηση, και τους ελέγχους αποδοχής σχετικά με την ανάθεση έργου για την ανάπτυξη της εφαρμογής «Διαφάνεια» εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) για το έτος 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΟΛΣ46ΜΤΛ6-ΥΨΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26.01.2023 Αρ. Πρ. 6159 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, για την μετακίνηση του Υπουργού Εσωτερικών κ.Μαυρουδή Βορίδη από 29/1/2023 έως 1/2/2023 στη Ντόχα, προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες συνεδρίου και σε διασκέψεις των φορέων UNOCT ΚΑΙ OSCE PA

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΠΣ46ΜΤΛ6-776 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26.01.2023 Αρ. Πρ. 6109 Δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης έτους 2022, για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ8846ΜΤΛ6-3Υ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26.01.2023 Αρ. Πρ. 6101 Δαπάνη μετακίνησης αεροπορικώς εκτός έδρας, των συνεργατών του Γεν. Γραμ. Εσωτ. & Οργάνωσης κ. Τσούτσουρα Μαρίας Αντωνίας και Μπόβολη Πολυξένης, από 27/01/2023 έως 28/01/2023, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετέχουν στο Εργαστήριο workshop της Γενικής Γραμμα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ρ1Π46ΜΤΛ6-ΕΙΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26.01.2023 Αρ. Πρ. 6337 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (2η μαζ. Ιανουαρίου)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΗΙΠ46ΜΤΛ6-ΖΕ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

26.01.2023 Αρ. Πρ. 6327 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»(7Η)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΓΞ46ΜΤΛ6-8Ω6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 1.753
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ