ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44855 Μετακίνηση εκτός έδρας με έκδοση ΧΕΠ της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ κ. Γ. Βαλατσού, από 21/06/21 έως 23/06/21, προκειμένου να παραστεί στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης στη Λισαβόνα Πορτογαλίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΗΗΥ46ΜΤΛ6-ΝΘΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44836 Έκδοση ΧΕΠ, για τη μετακίνηση αεροπορικώς εκτός έδρας, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βορίδη και του συνεργάτη του κ. Αναστάσιου Μανδραπήλια, από 21/06/21 έως 24/06/21, προκειμένου να παραστούν στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης στη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ2Ψ546ΜΤΛ6-5ΑΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44592 Δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ, η οποία θα συνοδεύσει τον Υπουργό Εσωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης στη Λισαβόνα από 21.06.2021 έως 23.06.2021, με έκδοση ΧΕΠ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ9Ψ46ΜΤΛ6-ΥΘΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44589 Δαπάνη εξόδων κίνησης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ, η οποία θα συνοδεύσει τον Υπουργό Εσωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης στη Λισαβόνα από 21.06.2021 έως 23.06.2021, με έκδοση ΧΕΠ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΘΟ46ΜΤΛ6-6ΣΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44585 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ, η οποία θα συνοδεύσει τον Υπουργό Εσωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης στη Λισαβόνα από 21.06.2021 έως 23.06.2021, με έκδοση ΧΕΠ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΣΗ46ΜΤΛ6-50Λ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44822 2494η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΤΟΘ46ΜΤΛ6-Φ50 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44787 Ένταξη Πράξης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥ8Γ46ΜΤΛ6-Ξ04 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44804 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 300.000,00 € στον Δήμο Πύλου-Νέστορος του Νομού Μεσσηνίας, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Α2Φ46ΜΤΛ6-Α3Η | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

15.06.2021 Αρ. Πρ. 44662 Κατανομή ποσού 1.625.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘ6Π46ΜΤΛ6-Μ57 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44142 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Σύμης, (Ν. Δωδεκανήσου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ98446ΜΤΛ6-9Ψ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44254 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Βισαλτίας Ν. Σερρών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΘΘ46ΜΤΛ6-ΜΤ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44489 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44486 4674η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Σ8Χ46ΜΤΛ6-43Ρ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44483 4666η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021,Δήμου Βιάννου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤΞΙ46ΜΤΛ6-ΨΦΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44480 4664η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Νέας Ζίχνης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΕΠ46ΜΤΛ6-ΡΧΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 1,310
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ