ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

28.06.2006 Αρ. 11962 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων της εταιρείας “THE LOUIS BERGER GROUP INC”

Αρχείο

23.06.2006 Αρ. 11702 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αρχείο

14.06.2006 Αρ. 10977 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται στην εταιρεία KONCAR POWER PLANT AND ELECTRIC TRACTION ENGINEERING Co Ltd

Αρχείο

14.06.2006 Αρ. 10976 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στο Γραφείο του Ιαπωνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου

Αρχείο

25.05.2006 Αρ. 9408 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στις εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των ν. 387/1976, ν. 2299/1995 και ν. 2364/1995

Αρχείο

17.05.2006 Αρ. 8901 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών χειριστών και τεχνικών συντηρήσεως υδροπλάνων

Αρχείο

16.05.2006 Αρ. 8966 Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05

Αρχείο

28.04.2006 Αρ. 7395 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών και στελεχών

Αρχείο

24.04.2006 Αρ. 7393 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών μελών διοικητικών συμβουλίων

Αρχείο

29.03.2006 Αρ. 5301 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών

Αρχείο

17.03.2006 Αρ. 4415 Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05

Αρχείο

09.02.2006 Αρ. 1751 Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών

Αρχείο

03.01.2006 Αρ. 160 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος

Αρχείο

21.12.2005 Αρ. 24530 Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

Αρχείο

15.12.2005 Αρ. 24103 Καθορισμός απαιτουμένων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής

Αρχείο

1 2 3 4 5
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ