ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣ...
Στάθης Κωνσταντινίδης «Οικοδομούμε ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο καλείται να ανταποκριθ...
Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για επιστολική ψήφο με λογότυπο

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

28.05 2024
27.05 2024
26.05 2024
20.05 2024
16.05 2024
15.05 2024
15.05 2024
13.05 2024
Όλες οι ανακοινώσεις
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44093 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 92ΦΦ46ΜΤΛ6-7ΛΕ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44082 Ορισμός μελών στο Συμβούλιο Eπιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Δ.Δ.Α.) άρθρου 23 του ν. 5003/2022 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΒ846ΜΤΛ6-ΣΚ0 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44085 η δαπάνη μετακίνησης του Γεν. Γραμμ. Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Μπαλέρμπα Αθανάσιου, από 30-31/5/ 2024 καθώς και του οδηγού - συνεργάτη κ. Ιωάννη Ματθαιόπουλου, στην Πάτρα Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΨΛ46ΜΤΛ6-10Κ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
28.05.2024 Αρ. Πρ. 44036 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, της Υφυπουργού Εσωτερικών και της διευθύντριας του γραφείου της κ. Σιμοπούλου Αδαμαντίας σε αυθημερόν μετακίνηση οδικώς με υπηρεσιακό όχημα στην Πάτρα, με οδηγό τον Πέτσα Κωνσταντίνο προσωπικό ασφαλείας της υφυπουργού, για να συμμετάσχουν στο 12ο συνέδριο Regional Growth Conference την 30.5.2024. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Χ2Ξ46ΜΤΛ6-Η0Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
28.05.2024 Αρ. Πρ. 41398 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΑΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3345/2005 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Ψ3Ν46ΜΤΛ6-Ν2Ι | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28.05.2024 Αρ. Πρ. 43943 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ2Α446ΜΤΛ6-ΧΒΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
24.05.2024 Αρ. Πρ. 43270 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
17.05.2024 Αρ. Πρ. 41620 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
11.05.2024 Αρ. Πρ. 40234 Συλλογή, Διαλογή και Συγκέντρωση αποτελεσμάτων επιστολικής ψήφου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
08.05.2024 Αρ. Πρ. 39878 Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
29.04.2024 Αρ. Πρ. 38674 Διευκόλυνση εκλογέων που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών μέσω ΚΕΠ και Δήμων, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(του εγγράφου με Α.Π.:38518/26.04.2024 ως προς τις ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ και των δημοτολογίων των Δήμων για τα θέματα των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών)

Αρχείο
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38518 Διευκόλυνση εκλογέων που επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και ετεροδημοτών μέσω ΚΕΠ και Δήμων, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43806 B΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 26728/29.3.2023 (Α∆Α: ΨΤ7Μ46ΜΤΛ6-ΡΝΧ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης » Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
01.05.2024 Αρ. Πρ. 39198 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024 ΑρχείοΧρηματική εντολή
26.04.2024 Αρ. Πρ. 38505 Συμπλήρωση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχείο
18.04.2024 Αρ. Πρ. 36327 Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
16.04.2024 Αρ. Πρ. 35894 Διευκόλυνση υποψηφίων ευρωβουλευτών έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 για την υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Αρχείο
10.04.2024 Αρ. Πρ. 34392 Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρχείοΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 2196
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43841 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής καμερών στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 28.05.2024
27.05.2024 Αρ. Πρ. 43840 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 350746), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών που θα χρησιμοποιηθεί ενόψει των επικείμενων εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 29.05.2024
20.05.2024 Αρ. Πρ. 42242 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή στο πλαίσιο της υλοποίησης του “Προγράμματος βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.05.2024
20.05.2024 Αρ. Πρ. 42358 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 24.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 8676 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκτυπωτή ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 13.05.2024
02.05.2024 Αρ. Πρ. 39700 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια: α) γραφικής ύλης για τη λειτουργία των επιτροπών υποδοχής και διαλογής της Επιστολικής Ψήφου και β) σφραγίδων και καρτών διαπίστευσης όλων των εμπλεκόμενων της Επιστολικής Ψήφου, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, στο χώρο του Εκθεσιακού κέντρου Περιστερίου, όπου θα στεγαστούν οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και οι Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 08.05.2024
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
23.05.2024 Αρ. Πρ. 43197 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4- 2024 έως 30-06-2024, & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-3-2024 ΑρχείοΠίνακας IΠίνακας II
21.05.2024 Αρ. Πρ. 9685 Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Αρχείο
21.03.2024 Αρ. Πρ. 27243 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ ΑρχείοΕνδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεωνΠρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)Πρότυπο αρχείο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων (ΝΠΙΔ)
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22474 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024 ΑρχείοARREARS202403_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
22.02.2024 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία Αρχείο
26.01.2024 Αρ. Πρ. 7988 Έναρξη μεταφοράς προσωπικού νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και είχαν αναπτύξει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, στους οικείους δήμους ΑρχείοΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από 15-06-2022ΠΙΝΑΚΑΣ
Παλαιότερα Έγγραφα
24-03-2020 Αρ. Πρ. 19560 Διαγραφή μελών δημοτικού συμβουλίου

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1870 ΣτΕ 1870-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 1960 ΣτΕ 1960-2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2