ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

Λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017

Δικαιολογητικά:
• Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου (Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου)

• Σε περίπτωση που ο γάμος έχει ιερολογηθεί απαιτείται στη συνέχεια και η προσκόμιση της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, όπου τελέστηκε ο γάμος.

Δηλώνεται από τους συζύγους ή από έναν από τους δύο ή τρίτος δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Σημείωση: Δεν εισπράττεται παράβολο για το εκπρόθεσμο της δήλωσης λύσης γάμου με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς η ημερομηνία από την οποία καθίσταται τελεσίδικη είναι η ημερομηνία δήλωσής της στο ληξιαρχείο.