ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

28.01.2009 Αρ.5141 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.01.2009 Αρ.5141 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΠΔ - Απόφαση
27.01.2009 Αρ.4 Υπογραφή συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
27.01.2009 Αρ.1768 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/A’/23.12.09)
ΠΔ - Απόφαση
23.01.2009 Αρ.4544 Διευκρινίσεις ως προς την αναγνώριση των εκλογέων και τον τρόπο υποβολής της αίτησης ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009
Εγκύκλιος
22.01.2009 Αρ.4247 Δυνατότητα Ελλήνων εκλογέων – κατοίκων χωρών της Ε.Ε. να ψηφίσουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της χώρας διαμονής τους
Εγκύκλιος
22.01.2009 Αρ.4249 Αρμοδιότητες διπλωματικών αρχών στις όμορες με την Ε.Ε. χώρες ενόψει των προσεχών ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009
Εγκύκλιος
22.01.2009 Αρ.4520 Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ από τους Έλληνες εκλογείς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009
Εγκύκλιος
22.01.2009 Αρ.4248 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Ιούνιο 2009
Εγκύκλιος
21.01.2009 Αρ.1356 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί”Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05″
ΠΔ - Απόφαση
21.01.2009 Αρ.917 Kαθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα.
ΠΔ - Απόφαση
16.01.2009 Αρ.3 Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2008.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
16.01.2009 Αρ.2904 Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ.
ΠΔ - Απόφαση
16.01.2009 Αρ.933 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει
ΠΔ - Απόφαση
14.01.2009 Αρ.2 Αποδοχή της αρ.580/2008 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν.3316/2005 για την τροποποίηση μελέτης.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 281 282 283 284 285 320