ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

06.04.2009 Αρ.9.2776/3.553 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄ αριθμ. 46855/1622/26.06.2008 (ΦΕΚ 1186/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
ΠΔ - Απόφαση
03.04.2009 Αρ.15 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.04.2009 Αρ.15 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
30.03.2009 Αρ.18976 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009.
ΠΔ - Απόφαση
26.03.2009 Αρ.18398 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ
Εγκύκλιος
24.03.2009 Αρ.11 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εγκύκλιος
24.03.2009 Αρ.11 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.03.2009 Αρ.17806 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών (Π.Δ 96/2007) κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΔ - Απόφαση
24.03.2009 Αρ.18016 Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
ΠΔ - Απόφαση
19.03.2009 Αρ.12 Επέκταση της σύμβασης διασύνδεσης των ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
18.03.2009 Αρ.16761 Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009 κ.λ.π.
ΠΔ - Απόφαση
11.03.2009 Αρ.14818 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων λεπτομερειών
ΠΔ - Απόφαση
04.03.2009 Αρ.10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
Εγκύκλιος
04.03.2009 Αρ.10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.02.2009 Αρ.9 Περί αναδρομικής αναγνωρίσεως ή μη πολιτικού γάμου ο οποίος τελέσθηκε πριν την ισχύ του Ν.1250/1982 στο εξωτερικό ανάμεσα σε Έλληνα και αλλοδαπή ενώ υπήρχε ήδη προηγούμενος θρησκευτικός γάμος (έγκυρος) αυτού με άλλο πρόσωπο.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
1 279 280 281 282 283 320