ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21.05.2008 Αρ.- Κοινή Δήλωση για μια Σύμπραξη στον τομέα της Κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.05.2008 Αρ.- Κοινή Δήλωση για μία Σύμπραξη στον τομέα της Κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.05.2008 Αρ.26 Ακυρότητα οικοδομικής άδειας λόγω υποβολής ανακριβών στοιχείων.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19.05.2008 Αρ.25 Ενημέρωση σχετικά με το έντυπο της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής με τίτλο “Ευγονία Προγεννητική Αγωγή”.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.05.2008 Αρ.381 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
08.05.2008 Αρ.ΚΥΑ 28207 Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων Ενιαίων Ν.Α. και Νομαρχών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
05.05.2008 Αρ.27014 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα “Συμβούλια Πολιτών”
Εγκύκλιος
05.05.2008 Αρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένου μίας (1) Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
Προκήρυξη
30.04.2008 Αρ.24 Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.04.2008 Αρ.380 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.04.2008 Αρ.23 Εγχειρίδιο λειτουργίας δημοτολογίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
15.04.2008 Αρ.22 Διάθεση εσόδων των Ο.Τ.Α που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
15.04.2008 Αρ.22 Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 69/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
11.04.2008 Αρ.21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
11.04.2008 Αρ.21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007)
Εγκύκλιος
1 280 281 282 283 284 311