ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

10.04.2008 Αρ.NULL Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
10.04.2008 Αρ. Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ. – ολοκληρώθηκε
Προκήρυξη
09.04.2008 Αρ.19 Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.04.2008 Αρ.19 Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008. -Διευκρίνηση επί της υπ’ αριθμ. 19/8115/9-4-2008 Εγκυκλίου περί ρύθμισης οφειλών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.04.2008 Αρ.19 Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008. -Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.3649/2008 για τις περιπτώσεις οφειλών που έχουν περαιωθεί συμβιβαστικά στο πλαίσιο των Φορολογικών Επιτροπών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.04.2008 Αρ.20 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3649/2008 επί οικονομικών θεμάτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.04.2008 Αρ.18 Αποδοχή της αρ.172/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΣ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.03.2008 Αρ.11405 Μετάθεση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών
Διαγωνισμός
20.03.2008 Αρ.15 Αποδοχή της αρ.79/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.03.2008 Αρ.16 Αποδοχή της αρ.124/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.03.2008 Αρ.17 Πρόγραμμα επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων για το Εθνικό Δημοτολόγιο.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
19.03.2008 Αρ.17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
19.03.2008 Αρ.17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΔ - Απόφαση
18.03.2008 Αρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένων τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
Προκήρυξη
17.03.2008 Αρ.5512 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
ΠΔ - Απόφαση
1 275 276 277 278 279 305