ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

01.06.2009 Αρ.28 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 15/2009 εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
Εγκύκλιος
01.06.2009 Αρ.28 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 15/2009 εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.05.2009 Αρ.27 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
Εγκύκλιος
29.05.2009 Αρ.27 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009 ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.05.2009 Αρ.32552 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Δημάρχους)
Εγκύκλιος
27.05.2009 Αρ.32553 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων)
Εγκύκλιος
27.05.2009 Αρ.32553 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.05.2009 Αρ.32552 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Δημάρχους)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.05.2009 Αρ.13689 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία με τη επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS»
ΠΔ - Απόφαση
25.05.2009 Αρ.50 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.05.2009 Αρ.25 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.05.2009 Αρ.25 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.05.2009 Αρ.223 Ευρωπαϊκές στατιστικές
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
11.05.2009 Αρ.28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών&nbsp για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
11.05.2009 Αρ.28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
ΠΔ - Απόφαση
1 275 276 277 278 279 319