ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

11.05.2009 Αρ.28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
ΠΔ - Απόφαση
07.05.2009 Αρ.28235 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1 Μέτρο 2.2)
Εγκύκλιος
04.05.2009 Αρ.26066 Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών
Εγκύκλιος
04.05.2009 Αρ.24 Οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εγκύκλιος
04.05.2009 Αρ.24 Οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
04.05.2009 Αρ.50 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΔ - Απόφαση
30.04.2009 Αρ.23 Παράταση της προθεσμίας για την Ολοκλήρωση της Κατάρτισης και Υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009.
Εγκύκλιος
30.04.2009 Αρ.23 Παράταση της προθεσμίας για την Ολοκλήρωση της Κατάρτισης και Υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009.
Εγκύκλιος
29.04.2009 Αρ.25881 Αποστολή υποδείγματος προγράμματος ψηφοφορίας
Εγκύκλιος
29.04.2009 Αρ.24237 Ενημέρωση σχετικά με την δημοσίευση του ν.3756/2009″.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
27.04.2009 Αρ.22 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
27.04.2009 Αρ.22 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
Εγκύκλιος
23.04.2009 Αρ.18 Παραλειφθέντες εκλογείς
Εγκύκλιος
23.04.2009 Αρ.20 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2009 Αρ.19 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες κατοίκους κρατών – μελών της Ε.Ε. στις εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (ν. 1427/1984)
Εγκύκλιος
1 277 278 279 280 281 320