ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

28.02.2006 Αρ.2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π. 2292/18-1-2005).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.02.2006 Αρ.2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π.2292/18-1-2005).
Εγκύκλιος
22.02.2006 Αρ.5 Συμπλήρωση της εγκυκλίου 38/2005 για την εφαρμογή του ν. 3386/05
Εγκύκλιος
09.02.2006 Αρ.1751 Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών
ΠΔ - Απόφαση
05.01.2006 Αρ.1 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Εγκύκλιος
03.01.2006 Αρ.160 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος
ΠΔ - Απόφαση
2006 Αρ.1842 ΣτΕ 2006_1842
Δικαστική Απόφαση
23.12.2005 Αρ.38 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3386/05
Εγκύκλιος
21.12.2005 Αρ.COM(2005)669 Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη Μετανάστευση (2006-2009)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.12.2005 Αρ.24530 Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
ΠΔ - Απόφαση
17.12.2005 Αρ.15914/05 Συμπεράσματα – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15-16/12/2005
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.12.2005 Αρ.24103 Καθορισμός απαιτουμένων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής
ΠΔ - Απόφαση
13.12.2005 Αρ.15744/05 Συμπεράσματα Συμβουλίου 12/12/2005
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.12.2005 Αρ.34 Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών
Εγκύκλιος
06.12.2005 Αρ.34 Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών
Εγκύκλιος
1 273 274 275 276 277 281