ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

19.03.2009 Αρ.12 Επέκταση της σύμβασης διασύνδεσης των ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
18.03.2009 Αρ.16761 Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009 κ.λ.π.
ΠΔ - Απόφαση
11.03.2009 Αρ.14818 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων λεπτομερειών
ΠΔ - Απόφαση
04.03.2009 Αρ.10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
Εγκύκλιος
04.03.2009 Αρ.10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.02.2009 Αρ.9 Περί αναδρομικής αναγνωρίσεως ή μη πολιτικού γάμου ο οποίος τελέσθηκε πριν την ισχύ του Ν.1250/1982 στο εξωτερικό ανάμεσα σε Έλληνα και αλλοδαπή ενώ υπήρχε ήδη προηγούμενος θρησκευτικός γάμος (έγκυρος) αυτού με άλλο πρόσωπο.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
23.02.2009 Αρ.7 Θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών των ΟΤΑ Α΄βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.02.2009 Αρ.8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
Εγκύκλιος
23.02.2009 Αρ.8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
Εγκύκλιος
18.02.2009 Αρ.10405 Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006.
Εγκύκλιος
16.02.2009 Αρ.19529 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
Εγκύκλιος
11.02.2009 Αρ.9015 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1991
Εγκύκλιος
10.02.2009 Αρ.8382 Εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εγκύκλιος
09.02.2009 Αρ.8044 Τροποποίηση της υπ. αριθ. οικ. 70103/13-12-2007 υπουργικής απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
ΠΔ - Απόφαση
05.02.2009 Αρ.5 Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 276 277 278 279 280 316