ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

15.11.2007 Αρ.ΚΥΑ 64871 Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 2008 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων”
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
13.11.2007 Αρ.61995 Καθορισμός των ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημιώσεων προέδρων ή αντιπροέδρων καθώς και μελών των διοικητικών συμβουλίων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
06.11.2007 Αρ.58143 Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του καθαρισμού των χώρων καταστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
Διαγωνισμός
01.11.2007 Αρ.61163 Πρόγραμμα Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)” για το 2008
Εγκύκλιος
26.10.2007 Αρ.71 Ασκηση αρμοδιοτήτων Υπουργείων μετά την ισχύ του ν. 2503/ 1997.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
15.10.2007 Αρ.70 Αποδοχή της αρ. 342/2007 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
08.10.2007 Αρ.52169 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας (άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 10551/07).
Εγκύκλιος
08.10.2007 Αρ.69 Αμεσες ενέργειες ΟΤΑ για την ένταξή τους στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
Εγκύκλιος
08.10.2007 Αρ.52169 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας (άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 10551/07).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.10.2007 Αρ.68 Ορισμός νέων ημερομηνιών διεξαγωγής των αναβληθέντων σεμιναρίων.
Εγκύκλιος
14.09.2007 Αρ.67 Παράταση προθεσμιών για την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων προς τους ΟΤΑ από τα πρόσωπα (νομικά φυσικά) που επλήγησαν απο τις πυρκαγιές του 2007.
Εγκύκλιος
14.09.2007 Αρ.66 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
14.09.2007 Αρ.66 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
10.09.2007 Αρ.50891 Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
30.08.2007 Αρ.64 Αναβολή σεμιναρίων Εθνικού Δημοτολογίου στον Πύργο Ηλείας.
Εγκύκλιος
1 276 277 278 279 280 300