ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30.01.2008 Αρ.69257 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών
Διαγωνισμός
30.01.2008 Αρ.Α.Π.:6197 Μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης στον οικείο Δήμο.
Εγκύκλιος
22.01.2008 Αρ.ΚΥΑ 4686 Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
16.01.2008 Αρ.2 Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2007.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
08.01.2008 Αρ.1025 Χρυσά Αστέρια Αδελφοποιήσεων 2007 και Βέλτιστες Πρακτικές Αδελφοποιημένων Πόλεων
Εγκύκλιος
07.01.2008 Αρ.1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών
Εγκύκλιος
07.01.2008 Αρ.1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
2008 Αρ.3096 ΣτΕ 2008_3096
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.2476 ΣτΕ 2008_2476
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.2377 ΣτΕ 2008_2377
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.1454 ΣτΕ 2008_1454
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.1437 ΣτΕ 2008_1437
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.1071 ΣτΕ 2008_1071
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.255 ΝΣΚ 255_2008
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.295 ΣτΕ 295_2008
Δικαστική Απόφαση
1 274 275 276 277 278 300