ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

07.01.2009 Αρ.2527 Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
ΠΔ - Απόφαση
2009 Αρ.3685 ΣτΕ 2009_3685
Δικαστική Απόφαση
2009 Αρ.1920 ΣτΕ 2009_1920
Δικαστική Απόφαση
2009 Αρ.610 ΣτΕ 2009_610
Δικαστική Απόφαση
2009 Αρ.3684 ΣτΕ 3684_2009
Δικαστική Απόφαση
2009 Αρ.376 ΣτΕ 376-2009
Δικαστική Απόφαση
2009 Αρ.1715 ΣτΕ 1715-2009
Δικαστική Απόφαση
31.12.2008 Αρ.49 Δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξαρτητοποιηθέντων ή διαγραφέντων δημοτικών συμβούλων (άρθρο 94 παρ.4 και 5 ΚΔΚ).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.12.2008 Αρ.48 Αρμόδια όργανα ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με Απευθείας Ανάθεση Διαγωνισμό (Τακτικό ή Πρόχειρο) και με Διαπραγμάτευση.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30.12.2008 Αρ.79731 Συνέχιση των προγραμμάτων <Βοήθεια στο Σπίτι> <Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας> < Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων> του Γ΄ΚΠΣ
Εγκύκλιος
30.12.2008 Αρ.79767 Περιεχόμενο και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ΟΤΑ.
ΠΔ - Απόφαση
29.12.2008 Αρ.25336 Πρόσληψη δημοσιογράφων σε επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ΟΤΑ.
Εγκύκλιος
29.12.2008 Αρ.79224 Επικαιροποίηση του Οδηγού του Προγράμματος & Ενημερωτική Ημερίδα για τις Καινοτομίες του Προγράμματος (Βρυξέλλες 20 Ιανουαρίου 2009)
Εγκύκλιος
22.12.2008 Αρ.47 Εκτέλεση έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19.12.2008 Αρ.163 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
1 274 275 276 277 278 311