ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Οδηγός απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δηλώσετε ο οδηγός θα σας προτείνει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να αιτηθείτε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, αλλά δεν υποκαθιστά την ειδικότερη για την περίπτωσή σας πληροφόρηση την οποία μπορείτε να λάβετε από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας