ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες αμφισβήτησης/απώλειας της Ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», μπορείτε να δείτε εδώ:


  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας Λόγω Κτήσης Αλλοδαπής Ιθαγένειας
Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους
Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε λόγω γάμου αλλοδαπής με Έλληνα