ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες απώλειας της Ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», μπορείτε να δείτε εδώ:


  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας Λόγω Κτήσης Αλλοδαπής Ιθαγένειας
Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους
Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε λόγω γάμου αλλοδαπής με Έλληνα