ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», μπορείτε να δείτε εδώ:


  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Ανάκτηση από Ελληνίδα της Ελληνικής Ιθαγένειας, την οποία απέβαλε λόγω γάμου