ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες καθορισμού της Ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», μπορείτε να δείτε εδώ:


  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση με έκδοση διαπιστωτικής
Διαδικασία κτήσης της ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης από Ελληνίδα
Διαδικασία κτήσης της ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης από Έλληνα
Διαδικασία κτήσης της ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση
Αποκατάσταση Θυμάτων Ολοκαυτώματος που Κατείχαν στο Παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια

Το έντυπο της αίτησης καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, μπορείτε να δείτε πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο εδώ: