ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εποπτεύει τη λειτουργία της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Υπουργείου, καθώς και την τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας είναι τόσο η απλούστευση των διαδικασιών όσο και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθούν η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα δε θα πρέπει να παραβλέπεται ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να ενημερώνει με πληρότητα τους πολίτες και την κοινωνία.
Η παρούσα ιστοσελίδα καλείται να υπηρετήσει τον παραπάνω σκοπό, έναν σκοπό θεμελιώδη για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άγγελος-Παναγιώτης Δημοσθένους γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Κομοτηνής. Μιλάει Αγγλικά. Από το 2009 ασκεί μάχιμη δικηγορία, στην οικογενειακή Δικηγορική Εταιρεία. Από το 2010 μέχρι το 2019 διετέλεσε νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου Πεντέλης και από το 2019 μέχρι και το 2023 ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Είναι πατέρας δύο παιδιών.