ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εποπτεύει τη λειτουργία της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Υπουργείου, καθώς και την τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας είναι τόσο η απλούστευση των διαδικασιών όσο και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθούν η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα δε θα πρέπει να παραβλέπεται ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να ενημερώνει με πληρότητα τους πολίτες και την κοινωνία.
Η παρούσα ιστοσελίδα καλείται να υπηρετήσει τον παραπάνω σκοπό, έναν σκοπό θεμελιώδη για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.