ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικοι εξωτερικού, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.10 ν.3284/04, καταθέτοντας αίτηση στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών κατοίκων εξωτερικούΑΡΧΕΙΟ
2. Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004ΑΡΧΕΙΟ

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό

Expatriate foreigners of Greek origin residing abroad, can acquire Greek Citizenship according to the provisions of article 10 of Law 3284/04, by applying to the Consular Authority of their place of residence.
Detailed information can be found in the National Registry of Public Services – MITOS at the following link:

National Registry of Public Services – MITOS
Naturalisation of expatriates residing abroad