ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικοι εξωτερικού, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.10 ν.3284/04, καταθέτοντας αίτηση στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών κατοίκων εξωτερικούΑΡΧΕΙΟ
2. Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004ΑΡΧΕΙΟ

 
Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό