ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας είναι αρμόδιες για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κατά λόγο αρμοδιότητας.

Η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
Στην έδρα της:
α) Το Τμήμα Ιθαγένειας
β) Το Τμήμα Πολιτογράφησης
γ) Το Τμήμα Γραμματείας
Σε κάθε νομό της χωρικής της αρμοδιότητας
δ) Το Τμήμα Ιθαγένειας

Ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής και η Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας εξετάζουν αποκλειστικά αιτήματα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με γέννηση ή/και φοίτηση και αποτελούνται από:
α) Το Τμήμα Γέννησης-Φοίτησης ανηλίκων
β) Το Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων-ενηλίκων
γ) Το Τμήμα Γραμματειακής υποστήριξης, αρχείου και στατιστικών