ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Ανήλικοι και ενήλικοι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με τη διαδικασία της Γέννησης/Φοίτησης.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε ανά κατηγορία αιτήματος πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
Προϋποθέσεις, διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά – ΑΡΧΕΙΟ
Αίτηση

 

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω 9ετούς/6ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
Προϋποθέσεις, διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά – ΑΡΧΕΙΟ
Αίτηση

 

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από Σχολή ή Τμήμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Προϋποθέσεις, διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά – ΑΡΧΕΙΟ
Αίτηση

 


 
  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
Διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω 9ετούς/6ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
Διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από Σχολή ή Τμήμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ