ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Γενικός Γραμματέας  Ιθαγένειας
Αθανάσιος Μπαλέρμπας
Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2
Τ.Κ. 10183 Αθήνα
213 136 4985
g.g.ithageneias@ypes.gr