ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Δημόσια Διοίκηση
Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων 20.09.2017

PDF | DOC | Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων Continue Reading Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων

Διοικητικές διαδικασίες επαγγελματικά επιμελητηρία 17.12.2013

PDF | DOC | Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Continue Reading Διοικητικές διαδικασίες επαγγελματικά επιμελητηρία

Ομάδα εργασίας για έργο αξιολόγησης φορέων 11.12.2013

PDF | DOC | Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Continue Reading Ομάδα εργασίας για έργο αξιολόγησης φορέων

Ομάδα εργασίας ψηφιοποίηση φακέλων Υ.Δ.Μ.Η.Δ. 11.12.2013

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τον έλεγχο της πληρότητας, την καταγραφή και την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Continue Reading Ομάδα εργασίας ψηφιοποίηση φακέλων Υ.Δ.Μ.Η.Δ.

Aπλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων 11.12.2013

PDF | DOC | Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων Continue Reading Aπλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας 28.11.2013

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας έως Αύγουστο 2011 Η Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας (Δ.Ι.Π.Α.) του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. έχει ως βασικές αρμοδιότητες, σύμφωνα προς το ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004), την έρευνα, μελέτη και εισαγωγή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου καθώς και τον προσδιορισμό της…

Τροποποίηση ομάδας για μεταρρυθμιστικές δράσεις 20.11.2013

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.24915/13-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΧ-Ε13) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων». Continue Reading Τροποποίηση ομάδας για μεταρρυθμιστικές δράσεις

Ορισμός μελών ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου 20.11.2013

PDF | DOC | Ορισμός Μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Continue Reading Ορισμός μελών ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου

Δείκτες μέτρησης ΕΥΣΕΤ του Υπ. Τουρισμού 20.11.2013

PDF | DOC | Δείκτες Μέτρησης Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού Continue Reading Δείκτες μέτρησης ΕΥΣΕΤ του Υπ. Τουρισμού

Τροποποίηση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 20.11.2013

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφασης «Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει. Continue Reading Τροποποίηση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου

Ομάδα για ψηφιακή υπογραφή,κρυπτογράφηση εγγράφων 14.11.2013

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Μηχανισμός Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση και πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση του έργου» της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Υπογραφής και Κρυπτογράφησης για την Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Εγγράφων» (κωδ. ΟΠΣ 430044). Continue Reading Ομάδα για…

Ομάδα για τις μεταρρυθμιστικές δράσεις 14.11.2013

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εφαρμογής για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των Μεταρρυθμιστικών δράσεων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Continue Reading Ομάδα για τις μεταρρυθμιστικές δράσεις

Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας 30.10.2013

PDF | DOC | Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. Continue Reading Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας

Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ. 29.10.2013

PDF | DOC | Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα και Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων Continue Reading Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ.

Ομάδα εργασίας για καταγραφή αρχειακού υλικού 25.10.2013

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για την κωδικοποιημένη καταγραφή αρχειακού υλικού που τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την παράδοσή του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Continue Reading Ομάδα εργασίας για καταγραφή αρχειακού υλικού

Περισσότερα