ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
Δημόσια Διοίκηση
Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 14.08.2020

PDF | Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ) 09.06.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων 20.09.2017

PDF | DOC | Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων Continue Reading Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων

Διοικητικές διαδικασίες επαγγελματικά επιμελητηρία 17.12.2013

PDF | DOC | Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Continue Reading Διοικητικές διαδικασίες επαγγελματικά επιμελητηρία

Ομάδα εργασίας για έργο αξιολόγησης φορέων 11.12.2013

PDF | DOC | Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Continue Reading Ομάδα εργασίας για έργο αξιολόγησης φορέων

Ομάδα εργασίας ψηφιοποίηση φακέλων Υ.Δ.Μ.Η.Δ. 11.12.2013

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τον έλεγχο της πληρότητας, την καταγραφή και την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Continue Reading Ομάδα εργασίας ψηφιοποίηση φακέλων Υ.Δ.Μ.Η.Δ.

Aπλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων 11.12.2013

PDF | DOC | Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων Continue Reading Aπλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας 28.11.2013

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας έως Αύγουστο 2011 Η Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας (Δ.Ι.Π.Α.) του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. έχει ως βασικές αρμοδιότητες, σύμφωνα προς το ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004), την έρευνα, μελέτη και εισαγωγή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου καθώς και τον προσδιορισμό της…

Τροποποίηση ομάδας για μεταρρυθμιστικές δράσεις 20.11.2013

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.24915/13-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΧ-Ε13) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων». Continue Reading Τροποποίηση ομάδας για μεταρρυθμιστικές δράσεις

Ορισμός μελών ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου 20.11.2013

PDF | DOC | Ορισμός Μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Continue Reading Ορισμός μελών ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου

Περισσότερα