ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Δημόσια Διοίκηση
Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel 06.10.2017

PDF | DOC | Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel Continue Reading Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel

Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ. 29.10.2013

PDF | DOC | Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα και Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων Continue Reading Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ.

Κωδικοποίηση προσοντολογίου Σεπτέμβριος 2013 19.09.2013

PDF | DOC | Νέα κωδικοποίηση Προσοντολογίου (Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ 39 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς…

Εγκύκλιος για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων 16.09.2013

PDF | DOC | Παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων Continue Reading Εγκύκλιος για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων

Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του Ν.3613/2007 14.05.2013

PDF | DOC | Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 12 του ν.3613/2007 Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως όσον αφορά στην επίσπευση του διοικητικού έργου, έχουν ήδη προωθηθεί μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό των υπογραφών στις…

Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 08.05.2013

PDF | Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Continue Reading Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Εγκύκλιος Σχεδιασμού Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 02.05.2013

DOC | PDF | Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Continue Reading Εγκύκλιος Σχεδιασμού Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

Μείωση υπογραφών για διοικητικές πράξεις/έγγραφα 22.04.2013

PDF | DOC | Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα Α. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους, μέσω δράσεων που στοχεύουν στην…

Παρακολούθηση καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών 10.04.2013

PDF | DOC | Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και  φορέων του δημόσιου τομέα κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4109/2013 Continue Reading Παρακολούθηση καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών

Έκδοση διοικητικών πράξεων μεταξύ Υπουργείων 21.03.2013

PDF | DOC | Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων Continue Reading Έκδοση διοικητικών πράξεων μεταξύ Υπουργείων

Περισσότερα