ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
Δημόσια Διοίκηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

PDF | DOC | Παράρτημα Τροπολογιών-Προσθηκών COVID-19