ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1996 Αρ. Πρ. 3658 ΣτΕ 1996_3658
1996 Αρ. Πρ. 3657 ΣτΕ 1996_3657
1996 Αρ. Πρ. 3614 ΣτΕ 1996_3614
1996 Αρ. Πρ. 2661 ΣτΕ 1996_2661
1996 Αρ. Πρ. 810 ΣτΕ 1996_810
1995 Αρ. Πρ. 4404 ΣτΕ 1995_4404
1995 Αρ. Πρ. 4394 ΣτΕ 1995_4394
1995 Αρ. Πρ. 1657 ΣτΕ 1995_1657
1993 Αρ. Πρ. 1273 ΣτΕ 1993_1273
1992 Αρ. Πρ. 1816 ΣτΕ 1992_1816
1991 Αρ. Πρ. 2297 ΣτΕ 1991_2297
1991 Αρ. Πρ. 2294 ΣτΕ 1991_2294
1991 Αρ. Πρ. 2292 ΣτΕ 1991_2292
1987 Αρ. Πρ. 228 ΣτΕ 1987_228
1986 Αρ. Πρ. 1401 ΣτΕ 1986_1401
1 8 9 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ