ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2007 Αρ. Πρ. 3784 ΣτΕ 3784_2007
2007 Αρ. Πρ. 2026 ΣτΕ 2026_2007
2006 Αρ. Πρ. 1842 ΣτΕ 2006_1842
2006 Αρ. Πρ. 1606 ΣτΕ 1606_2006
2005 Αρ. Πρ. 6 ΑΕΔ 6_2005
2004 Αρ. Πρ. 3353 ΣτΕ 2004_3353
2004 Αρ. Πρ. 2166 ΣτΕ 2004_2166
2004 Αρ. Πρ. 1557 ΣτΕ 2004_1557
2004 Αρ. Πρ. 1426 ΣτΕ 2004_1426
2004 Αρ. Πρ. 379 ΣτΕ 2004_379
2004 Αρ. Πρ. 342 ΣτΕ 2004_342
2004 Αρ. Πρ. 121 ΣτΕ 2004_121
2004 Αρ. Πρ. 117 ΣτΕ 2004_117
2004 Αρ. Πρ. 17 ΣτΕ 2004_17
2004 Αρ. Πρ. 343 ΣτΕ 343_2004
1 7 8 9 10 11 13
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ