ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2010 Αρ. Πρ. 1627 ΣτΕ 1627-2010
2010 Αρ. Πρ. 1667 ΣτΕ 2010_1667
2010 Αρ. Πρ. 897 ΣτΕ 2010_897
2010 Αρ. Πρ. 819 ΣτΕ 2010_819
2010 Αρ. Πρ. 350 ΔΠρΠυργ 2010_350
2010 Αρ. Πρ. 1779 ΔΕφΑΘ 1779_2010
2010 Αρ. Πρ. 895 ΣτΕ 895_2010
2009 Αρ. Πρ. 376 ΣτΕ 376-2009
2009 Αρ. Πρ. 1715 ΣτΕ 1715-2009
2009 Αρ. Πρ. 3685 ΣτΕ 2009_3685
2009 Αρ. Πρ. 1920 ΣτΕ 2009_1920
2009 Αρ. Πρ. 610 ΣτΕ 2009_610
2009 Αρ. Πρ. 4221 ΣτΕ 4221-2009
2009 Αρ. Πρ. 3684 ΣτΕ 3684_2009
2008 Αρ. Πρ. 3096 ΣτΕ 2008_3096
1 7 8 9 10 11 17
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ