ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2002 Αρ. Πρ. 1902 ΣτΕ 2002_1902
2002 Αρ. Πρ. 1865 ΣτΕ 2002_1865
2002 Αρ. Πρ. 1533 ΣτΕ_2002_1533
2002 Αρ. Πρ. 320 ΣτΕ 2002_320
2001 Αρ. Πρ. 545 ΣτΕ 2001_545
2000 Αρ. Πρ. 3160 ΣτΕ 2000_3160
2000 Αρ. Πρ. 3156 ΣτΕ 2000_3156
2000 Αρ. Πρ. 3037 ΣτΕ 2000_3037
2000 Αρ. Πρ. 3002 ΣτΕ 2000_3002
2000 Αρ. Πρ. 2291 ΣτΕ 2000_2291
2000 Αρ. Πρ. 1853 ΣτΕ 2000_1853
2000 Αρ. Πρ. 1325 ΣτΕ 2000_1325
2000 Αρ. Πρ. 914 ΣτΕ 2000_914
2000 Αρ. Πρ. 198 ΣτΕ 2000_198
1996 Αρ. Πρ. 4704 ΣτΕ 1996_4704
1 7 8 9 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ