ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2008 Αρ. Πρ. 1071 ΣτΕ 2008_1071
2008 Αρ. Πρ. 255 ΝΣΚ 255_2008
2008 Αρ. Πρ. 295 ΣτΕ 295_2008
2007 Αρ. Πρ. 3464 ΣτΕ 2007_3464
2007 Αρ. Πρ. 3316 ΣτΕ 2007_3316
2007 Αρ. Πρ. 3237 ΣτΕ 2007_3237
2007 Αρ. Πρ. 3083 ΣτΕ 2007_3083
2007 Αρ. Πρ. 2227 ΣτΕ 2007_2227
2007 Αρ. Πρ. 2037 ΣτΕ 2007_2037
2007 Αρ. Πρ. 1795 ΣτΕ 2007_1795
2007 Αρ. Πρ. 1794 ΣτΕ 2007_1794
2007 Αρ. Πρ. 1766 ΣτΕ 2007_1766
2007 Αρ. Πρ. 1534 ΣτΕ 2007_1534
2007 Αρ. Πρ. 1279 ΣτΕ 2007_1279
2007 Αρ. Πρ. 962 ΑΠ 962_2007
1 6 7 8 9 10 13
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ