ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

(Ν. 3719/2008 και Ν. 4356/2015)

Η Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης μεταγράφεται με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης η οποία έχει συνταχθεί στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο το οποίο προηγουμένως έχει συντάξει το Σύμφωνο Συμβίωσης σύμφωνα με τους Νόμους 3719/2008 και 4356/2015.
Μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Ληξιαρχικές Πράξεις Συμφώνου Συμβίωσης που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2021 (από την 01.01.2022 οι ληξιαρχικές πράξεις που καταχωρίζονται στα Ελληνικά Προξενεία δεν μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο):

  • είτε μέσω αλληλογραφίας

• είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή, με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου